Opšti uslovi

Opšti uslovi prodaje uređuju poslovne odnose između kompanije Uzin Utz Srbija doo i kupaca proizvoda i usluga koji su sastavni deo Uzin Utz Srbija doo-ovog prodajnog programa. Predmetni prodajni uslovi odnose se na bilo koji međusobni odnos između prodavca i kupca, osim u slučaju kada su se prodavac i kupac drugačije dogovorili.

 

Opšti uslovi nabavke uređuju poslovne odnose između kompanije Uzin Utz Srbija doo  i dobavljača proizvoda i usluga koji su sastavni deo Unihem-ovog nabavnog programa. Predmetni uslovi nabavke odnose se na bilo koji međusobni odnos između prodavca i kupca, osim u slučaju kada su se prodavac i dobavljač drugačije dogovorili.